GİTAR KURSLARI

GİTAR KURSLARI KLASİK, AKUSTİK, ELEKTRO VE BAS GİTAR DERSLERİMİZ

 

Gitar, 20. yüzyıl boyunca kendini dünyanın en popüler müzik çalgısı olarak kabul ettirerek müzik dünyasında vazgeçilmez olduğunu kanıtlamıştır. Çok yönlülüğü, sınırsız bir çeşitlilikte kullanılabilmesini sağlarken solo ve eşlik enstrümanı olması özelliğiyle tüm müzik türleri içinde yer alabilmektedir.

Telli çalgılar gurubuna ait olan gitar, Barok Dönem müziklerinden Klasik Orkestra parçalarına, Rock müzikten Caz, Flâmenko, Country, Blues ve Etnik  müziğe kadar pek çok değişik kompozisyon ve türde, kullanılmaktadır.

Klasik, Akustik, Elektro ve Bas gibi her türde gitarın kullanımının öğretilmesi ve geniş bir yelpazedeki müzikal dağarcığın geliştirilmesi için düzenli bir eğitim gerekmektedir.


KLASİK GİTAR KURSU

Klasik Gitar tüm gitar türlerinin atası olarak tanımlanır. İnce teller Misina (naylon) kalın teller ise sargılıdır. Portede Sol anahtarı kullanılır ve parmakla çalınır.

 Kursumuzda Klasik Gitar eğitimi;

A ) 5 KİŞİLİK GRUP DERSLERİ: Haftada 1 gün 2 ders saati,

*Grup derslerinde her öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilir.

* Gruplar öğrencilerin yaş sınırlarına göre belirlenir.

* Daha önce ders almış öğrencilere seviye belirleme sınavı 

   yapılarak programdaki uygun sınıflara yerleştirilir..

B ) ÖZEL DERS: Haftada 1 gün 1 ders saati olarak planlanmıştır.

- PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI: Program 9 yaştan itibaren her öğrenciye uygulanır.

- PROGRAMIN SÜRESİ: Klasik Gitar eğitimi, Klasik Batı Müziği öğretim sistemi içinde 1 yıl ilk devre, 1yıl orta devre ve 2 yıl ileri devre olarak olmak üzere 4 akademik yıl devam eder.

Öğrenciler programı bitirdiklerinde girecekleri sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. Hak ettikleri bu sertifika onlara Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarla birlikte kurslarda “Usta Öğretici “olarak KLASİK GİTAR ÖĞRETMENLİĞİ yapabilme hakkı sağlar.

- EĞİTİM PRORAMI: Klasik Gitar eğitim programı, notaların süre değerleri ile porte ve gitar üzerindeki yerlerinin öğrenilmesi, sol anahtarı ile  ritmik ve eşlikli okunması, gitar çalma tekniklerinin  kavranması, hareket ve gürlük terimlerinin uygulanması, Barok, Klasik Romantik ve Çağdaş Dönem özellikleri ile, bu dönemlere ait eserlerin yorumlanması, şarkı formları ve örneklerinin incelenmesi, Tarrega, Fernando Sor, Albeniz, Bach,Villa Lobos gibi Klasik Gitar için birçok  eser vermiş önemli bestecilerin müzik anlayışlarını incelenerek yorumlayabilme  konularını kapsar.

- ETKİNLİKLER:

*  Öğrencilerin özgüvenini arttırmak, performanslarını  seyirci önünde sergileyebilmek amacı ile yıl sonlarında düzenlenen konserlerde aktif rol almaları sağlanır..

*Klasik Gitar kursuna devam eden öğrenciler kurumun diğer branşlarındaki öğrencileri ile gurup çalışmaları yaparak sene içi ve sene sonu geleneksel “Müzik Şölenleri”n de solo ve Klasik Gitar orkestrası içinde performanslarını sergileyebilmektedirler.

*Klasik Gitar derslerinde öğretmenleri tarafından sistemli çalışmaları gözlenen öğrencilerin ,"Associated Board of The Royal Schools of Music" seviye belirleme sınavlarına hazırlanmaları sağlanır.

  AKUSTİK GİTAR KURSU

Akustik gitarda teller tamamen çelikten yapılmıştır ve pena ile çalınır. Enstrümanın klavyesi ve nota yerleri klasik gitarla aynıdır. Portede Sol anahtarı ile çalınır.

Kursumuzda Akustik Gitar eğitimi;

) 5 KİŞİLİK GRUP DERSLERİ: Haftada 1 gün 2 ders saati,

* Grup derslerinde her öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilir.

* Gruplar öğrencilerin yaş sınırlarına göre belirlenir.

* Daha önce ders almış öğrencilere seviye belirleme sınavı 

   yapılarak programdaki uygun sınıflara yerleştirilir..

B) ÖZEL DERS: Haftada 1 gün 1 ders saati olarak planlanmıştır.

-PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI: Program en az ortaokul seviyesindeki her öğrenciye uygulanır.

-PROGRAMIN SÜRESİ: Akustik Gitar eğitimi, Çağdaş Müzik öğretim sistemi içinde 1 yıl ilk devre, 1yıl orta devre ve 2 yıl ileri devre olarak olmak üzere 4 akademik yıl devam eder.

Öğrenciler programı bitirdiklerinde girecekleri sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. Hak ettikleri bu sertifika onlara Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarla birlikte kurslarda “Usta Öğretici “olarak AKUSTİK GİTAR ÖĞRETMENLİĞİ yapabilme hakkı sağlar.

- EĞİTİM PRORAMI: Akustik Gitar eğitim programı, notaların süre değerleri ile porte ve gitar üzerindeki yerlerinin öğrenilmesi, sol anahtarı ile  ritmik ve eşlikli okunması, gitar çalma tekniklerinin  kavranması, hareket ve gürlük terimlerinin uygulanması, Çağdaş Dönem özellikleri ile, bu dönemlere ait eserlerin yorumlanması, şarkı formları ve örneklerinin incelenmesi, Pop,Caz ve Roc Müzik  besteci ve icracılarının müzik anlayışlarını incelenerek yorumlayabilme, gurup içinde çalabilme konularını kapsar.

-  ETKİNLİKLER:

*  Öğrencilerin özgüvenini arttırmak, performanslarını  seyirci önünde sergileyebilmek amacı ile yıl sonlarında düzenlenen konserlerde aktif rol almaları sağlanır..

*Akustik Gitar kursuna devam eden öğrenciler kurumun diğer branşlarındaki öğrencileri ile gurup çalışmaları yaparak sene içi ve sene sonu geleneksel “Müzik Şölenleri”n de performanslarını sergileyebilmektedirler.

* Öğrencilerin Kursumuzun Pop ve Rock orkestralarında görev almaları sağlanır.

ELEKTRO GİTAR KURSU

Elektro Gitar, tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektrik akımına çeviren ve bir amfi yardımıyla akımı yüksek seviyede sese dönüştürebilen gitar türüdür. Diğer gitarlarla elektro gitarların kısımları aynıdır. Ek olarak elektro gitar için Tremolo kolu, manyetikler, ses ve ton ayarı, switch gibi bölümler eklidir. Portede Sol anahtarı ile çalınır.

Kursumuzda Elektro Gitar eğitimi;

) 5 KİŞİLİK GRUP DERSLERİ: Haftada 1 gün 2 ders saati,

* Grup derslerinde her öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilir.

* Gruplar öğrencilerin yaş sınırlarına göre belirlenir.

* Daha önce ders almış öğrencilere seviye belirleme sınavı 

   yapılarak programdaki uygun sınıflara yerleştirilir..

B ) ÖZEL DERS: Haftada 1 gün 1 ders saati olarak planlanmıştır.

-PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI: Program en az ortaokul seviyesindeki her öğrenciye uygulanır.

-PROGRAMIN SÜRESİ: Elektro Gitar eğitimi, Çağdaş Müzik öğretim sistemi içinde 1 yıl ilk devre, 1yıl orta devre ve 2 yıl ileri devre olarak olmak üzere 4 akademik yıl devam eder.

Öğrenciler programı bitirdiklerinde girecekleri sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. Hak ettikleri bu sertifika onlara Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarla birlikte kurslarda “Usta Öğretici “olarak ELEKTRO GİTAR ÖĞRETMENLİĞİ yapabilme hakkı sağlar.

-EĞİTİM PRORAMI: Elektro Gitar eğitim programı, notaların süre değerleri ile porte ve gitar üzerindeki yerlerinin öğrenilmesi, sol anahtarı ile  ritmik ve eşlikli okunması, gitar çalma tekniklerinin  kavranması, hareket ve gürlük terimlerinin uygulanması, Çağdaş Dönem özellikleri ile, bu dönemlere ait eserlerin yorumlanması, şarkı formları ve örneklerinin incelenmesi, Pop,Caz ve Roc Müzik  besteci ve icracılarının müzik anlayışlarını incelenerek yorumlayabilme, gurup içinde çalabilme konularını kapsar.

- ETKİNLİKLER:

*  Öğrencilerin özgüvenini arttırmak, performanslarını  seyirci önünde sergileyebilmek amacı ile yıl sonlarında düzenlenen konserlerde aktif rol almaları sağlanır..

*Elektro Gitar kursuna devam eden öğrenciler kurumun diğer branşlarındaki öğrencileri ile gurup çalışmaları yaparak sene içi ve sene sonu geleneksel “Müzik Şölenleri”n de performanslarını sergileyebilmektedirler.

* Öğrencilerin Kursumuzun Pop ve Rock orkestralarında görev almaları sağlanır.

BAS GİTAR KURSU

Çalışma prensibi elektro gitara benzer. Ancak sesi normal gitarlardan 1 oktav kalındır. Portede Fa anahtarı ile çalınır. Değişik çeşitlerde bas gitarlarda bulunmaktadır. Genelde 4 telli, 12 telli, 6 telli, 7 telli, 5 telli, perdesiz ve  kafasız çeşitleri vardır.

 

A ) 5 KİŞİLİK GURUP DERSLERİ: Haftada 1 gün 2 ders saati,

*Grup derslerinde her öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilir.

* Gruplar öğrencilerin yaş sınırlarına göre belirlenir.

* Daha önce ders almış öğrencilere seviye belirleme sınavı 

   yapılarak programdaki uygun sınıflara yerleştirilir.

B) ÖZEL DERS: Haftada 1 gün 1 ders saati olarak planlanmıştır.

-PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI: Program 10 yaştan itibaren her öğrenciye uygulanır.

-PROGRAMIN SÜRESİ: Bas Gitar eğitimi, Çağdaş Müzik öğretim sistemi içinde 1 yıl ilk devre, 1yıl orta devre ve 2 yıl ileri devre olarak olmak üzere 4 akademik yıl devam eder.

Öğrenciler programı bitirdiklerinde girecekleri sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. Hak ettikleri bu sertifika onlara Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullarla birlikte kurslarda “Usta Öğretici “olarak BAS  GİTAR ÖĞRETMENLİĞİ yapabilme hakkı sağlar.

- EĞİTİM PRORAMI:Bas Gitar eğitim programı, notaların süre değerleri ile porte ve gitar üzerindeki yerlerinin öğrenilmesi, Fa anahtarı ile  ritmik ve eşlikli okunması, Bas gitar çalma tekniklerinin  kavranması, hareket ve gürlük terimlerinin uygulanması, Çağdaş Dönem özellikleri ile, bu dönemlere ait eserlerin yorumlanması, şarkı formları ve örneklerinin incelenmesi, Pop,Caz ve Rock Müzik  besteci ve icracılarının müzik anlayışlarını incelenerek yorumlayabilme, gurup içinde çalabilme konularını kapsar.

 

- ETKİNLİKLER:

Öğrencilerin özgüvenini arttırmak, performanslarını  seyirci önünde sergileyebilmek amacı ile yıl sonlarında düzenlenen konserlerde aktif rol almaları sağlanır..

*Bas Gitar kursuna devam eden öğrenciler kurumun diğer branşlarındaki öğrencileri ile gurup çalışmaları yaparak sene içi ve sene sonu geleneksel “Müzik Şölenleri”n de performanslarını sergileyebilmektedirler.

* Öğrencilerin Kursumuzun Pop ve Rock orkestraların

  Klasik, Elektro, Bas ve Akustik Gitar Derslerinin İşleyişi :

 Gitar derslerimiz MEB tarafından atanmış öğretmenler eşliğinde ve onaylanmış gitar müfredatı içeriği ile yapılmaktadır.Derslerimizde ders müfredatı doğrultusunda öğrencilerimizin ileri düzeyde gitar seviyesi yapabileceği gitar teknikleri ve solfej bilgileri öğretilir

GÖRSELLERİMİZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Grup Dersi Aylık KDV Dahil 260 TL

Özel Ders Aylık KDV Dahil 340 TL

SAGEP Sertifika Programı

orta

Royal Schools of Music

alt sağ

Kalite Belgemiz

orta

Makaleler

Piyano Kursuna Nasıl Başlanmalıdır?

Klasik müzik, en temel ve en kapsamlı müzik türü olarak insanlık tarihine girmiş ve bugün, rock müzik başta olmak üzere, pek çok müzik türünün de temellerinin atılmasını sağlamıştır. Notaların matematiksel olarak işlenmesi şeklinde açıklanabilecek klasik müzik türünün, en çok bilinen...

Bale Kursunun Yaş Sınırlaması Nedir

Bale, dünya üzerinde ki en eski ve en sistematik dans türlerinden birisidir. Doğuş yeri olarak, bütün sanat tarihinin değiştiği yer olan İtalya'yı gösterebilsek te, sistemli bir dans haline getirilmesi, özel eğitimler ile desteklenmesi yani balenin kendini buluş yeri olarak ise...

GİTAR KURSUNDA YAPILMASI GEREKENLER

İster akustik olsun, ister klasik… İster elektro olsun, ister bas… Bir müzik aleti çalmak istediğinizde, hele ki bu müzik aleti gitar gibi son derece farklı tekniklere sahip ve tür çeşitliliği yönünden zengin ise, öncelikle yapmanız gereken şey, ustalaşmak istediğiniz alanı...

Adres:Caferağa Mah. Alb. Faik Sözdener Sok. Çetintaş İş Merkezi No. 13/1 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : (0216) 418 64 90     Fax : (0216) 418 64 96
E-mail : kadikoyguzelsanatlar@gmail.com   Kadiköy Güzel Sanatlar © 2018facebook twitter

Kurumumuz Pazartesi ve Salı Günü Hariç Hergün Açıktır.