DANS KURSLARI

Amaç; Dans kültürünü benimsetmek, beden estetiğini geliştirmek, ritmik ve melodik hafızayı güçlendirici egzersizlerle müziksel işitmeyi kuvvetlendirmektir.

Latin ve Salon dansları beden ve ruhu ahenk içinde dans ettiren türdür. Uluslararası ve salon olmak üzere iki alt kategoriye ayrılan danslar topluluğuna verilen genel addır.,

Dans Kursları;

Uzman öğretmenler eşliğinde;

10 Kişilik grup dersleri ile haftada 1,5 saat branş, 30 dakika ders sonrası pratik ile birlikte 2 saat yapılmaktadır.

Programa katılma şartları:

* Öğrenciler kendi yaş sınırındaki gruplarla programa katılabilir.

 

GÖRSELLERİMİZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

*   STREET JAZZ/HİP HOP/R&B

8-13 yaş grupları

14 yaş ve üzeri gruplar

 

LATİN (SAMBA, CHA-CHA, RUMBA, JİVE, PASSADOBLE, SALSA, BACHATA, MENEHQUA)

15 yaş ve üzeri gruplar

Yetişkin gruplar

 

MODERN DANS

1900'lerde klasik baleye karşı bir tepki oluştu; bu da ABD'de ve Avrupa'da doğal dans kuramlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Günümüzün modern ya da çağdaş dansı bu düşüncelerin gelişmesi sonucu doğdu.

Modern dansın ABD'deki öncüsü Isadora Duncan'dır. Duncan Eski Yunan'ın üstün nitelikli danslarından esinlendi. 1890'ların katı kurallı balesine baş kaldırdı. O günlerin bedeni sıkan bale giysilerini attı, hareketlerine özgürlük veren hafif ve dökümlü kumaşlardan giysilerle, yalınayak bir orman perisi gibi dans etti. Hareketleri özgür ve rahattı. Duyarlı bir müzik eşliğinde dans ederken, izleyicilere duygularını içtenlikle anlatmayı başarabiliyordu. Oysa bu dönemde balerinler gövde hareketlerini engelleyen, mekanik bacak ve kol hareketlerinden başkasına izin vermeyen sıkı korseler giyiyorlardı. Romantik öykülerden yola çıkan bale müziği de özel olarak yalnızca bale için bestelenmiş müzikle sınırlandırılmıştı. Buna karşı Isadora Duncan dansında Beethoven, Brahms ve Haydn gibi müzik ustalarının daha derin içerikli senfonik müziklerini kullanmıştır.

Modern dansın bir başka öncüsü olan Ruth St. Deniş doğunun dinsel danslarından esinlendi ve yeni dans konuları bulmak için Hindistan'a yöneldi. Merce Cunningham, Paul Belville Taylor ve Jose Arcadio Limon da modern dansın öncülerindendir. Modern dans Avrupa'da, özellikle de Almanya'da etkili oldu. "Modern dansın babası" sayılan Macar asıllı Rudolf Laban yeni bir dans kuramı ve beden hareketlerini kâğıda geçirebilmek için özel bir işaret sistemi geliştirdi. Bu sistemle pek çok dansın gelecek kuşaklara kalması sağlanmış oldu..Siyah dansçılar da modern dansa önemli katkılarda bulundular. 1940'tan beri Siyah dansçılar ABD'nin ünlü dansçı ve koreograftan arasında yerlerini aldılar. Alvin Ailey ve Donald Mc Kayle çalışmalarında, kökenleri Afrika ve Batı Hint Adaları'nda bulunan dans öğelerini modern dans teknikleriyle Birleştirdiler. Müzikal bir oyunda dansçılar incelik, dikkat ve yetenek gerektiren bir gösteri [Only Registered Users Can See Links]

Modern dans 19. yüzyıl balesinden birçok yönden farklıdır. Modern dansta bedenin hareketleri akıcıdır. Yerçe Kimi kuralını kabul eden modern dansçı somut, yerle ilişkili hareketlerde bulunur. Buna karşın bale dansçısı yeri terk etmek, sanki havalanmak ister. Modern dansın işlediği temalar da 19. yüzyılın romantik, lirik ve peri masalı içerikli balesinden farklı; gerçekçi, ciddi, çoğu zaman da coşkulu ve duygusaldır. Modern dans balenin klasik beş pozisyonunu ve zıplama, dönüş, vuruş, kayış gibi hareketlerini daha da geliştirdi. Modern dansçılar beden hareketlerini sınırlamayan rahat giysiler kullanırlar. Klasik bale müziği yerine, senfonik yapıtlardan yararlanma cesaretini gösteren modern dansçı müziğe yaklaşımında gerçekten yaratıcıdır.

 

Dünya'da LATİN dans genel anlamda 2'ye ayrılır.

1. Sosyal Danslar: Dünyada en yaygın olarak yapılan sosyal danslar, başta Salsa daha sonra Tango, Bachata, Merengue,  Rueda, Klüp Cha Cha.


2. Salon Dansları: Salon Dansları Sosyal danslardan ayrı olarak ağırlıklı olarak yarışma ve show amaçlı yapılan danslardır. Cha Cha, Jive, Pasodoble, Samba ,Rumba
sosyal danslara kıyasla teknik yönü daha ağır basar ve genellikle sabit partnerle yapılan dans türüdür.

 

ULUSLARARASI LATİN DANSLARI

SAMBA: Brezilya kökenli,  kalça hareketleri ağırlıklı dans türüdür.

CHA CHA: 40'lı yıllarda ortaya çıkmış Afrika kökenli Amerikan dansıdır. Uluslararası kategoride temel adım öğrenildikten sonra dans figürleri en rahat yapılabilen dans türüdür.

RUMBA: Küba kaynaklı, slow nitelikli tek latin dansıdır.

PASODOBLE: İspanyol kökenli, 'matador' dansıdır.

JİVE: Ritmik yapısı hareketli dans türüdür.

 

DANS TARİHİ

SALSA

Salsa, İspanyolcada kelime anlamı olarak sos ya da salça'dır. Birçok popüler müzikte olduğu gibi, salsa da Afrika'nın, yeni dünya'nın kozmopolit kültürüyle buluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Derinlere indikçe, sonradan "Danzon" adını alan ve Haiti'den kaçan Fransızlar tarafından adaya getirilen, İngiliz/Fransız country müziği, Rumba ve Afrika kökenli birçok dansla (Guaguanco, Colombia, Yambu) harmanlanmaya başladı. Ve bugün bilinen salsa ile neredeyse aynı özelliklere sahip olan, Küba'nın simgesel müziği ve dansı "Son" bu karışıma eklendi. Bu ilginç bileşim kendini küçük varyasyonlarla ve küçük oluşumlar halinde bazı başka ülkelerde de göstermeye başladı.

Salsa, Küba Son müziğinin birtakım diğer tarzlarla karıştırılıp modernize edilmiş halidir.

MERENGUE

Merengue Dominik Cumhuriyetinin ulusal dansı, komşuları Haiti ve etrafındaki adalarda yapılan danstır. Merengue'nin nasıl doğduğuna dair 2 rivayet vardır. İlki, Afrika'dan gelen köleler zincire vurularak şeker tarlalarında çalıştırılıyordu. Davulla vuruşlarıyla beraber ilerliyorlardı. Zincire vuruldukları için her adımda bir bacaklarını sürüklemek zorunda kalıyorlardı. Merengue'nin bu hareketten çıktığı sanılır.

Diğer rivayet ise, Dominik cumhuriyetinin birçok savaşında bulunmuş bir kahraman vardı. Bu kahraman bir savaşta ayağından yaralanmıştı. Bu insan halkı tarafından çok seviliyordu.
Her gittiği şehirde ona "hoş geldin" eğlenceleri ve danslar yapılıyordu. Bütün insanlar onu sevdikleri için bir ayaklarını gevşek bırakıp sürükleyerek dans ediyorlardı. Sanki bir ayakları sakat gibi ve böylece Merengue çıkmıştır. Merengue Dominik Cumhuriyetinin başlangıç yıllarından beri var olmuş bir danstır.

BACHATA

ABD’deki Rap gibi Bachata da fakir ve dışlanmışların müziği olarak ortaya çıktı. Dominik Cumhuriyeti’nin varoşlarında ortaya çıkan Bachata, fakir Dominiklilerin, sosyal ve ekonomik dışlanmışlığını ve terk edilmişliğini yansıtır.  1960’ların başında Bachata romantik, gitara dayalı müziğin önemli bir alt kategorisi olarak ilk ortaya çıktığında dansa yönelik Küba Son’undan ve Guaracha’dan ayrılmaktaydı. İleriki yıllarda, müzisyenlerin Bachata ritimlerini hızlandırması ve dansçıların yeni bir dans adımı geliştirmesiyle, Bachata, aynı zamanda bir dans müziği olarak da kabul edilmiştir.

CHA CHA

40`lı yılların Afrika kaynaklı Amerikan dansı.
Amerikan Stil Cha Cha Amerikan stil cha cha 1950 sonları ile 1960 başlarında populer olmaya başladı. Bir Cuba dansı olarak, enerjik bir tempoya sahiptir. İngilizler tarafından geliştirilen enternasyonal Cha Cha dan farkı, dansın sol ayakla öne başlaması ve elementlerinin farklı olarak adlandırılmasıdır.
Enternasyonal stil Cha Cha Amerikan cha cha da bahsedildiği gibi, bu cha cha Avrupa`da yapılmakta olup İngilizler tarafından geliştirilmiştir. Bu stil yarışmalarda yer aldığı için kuralları ve elementleri farklıdır. Ritm vurgusu birinci sayıyla belirlenmekte olup diğer cha cha dan ayıran önemli özelliğidir.

RUMBA

Küba kaynaklı, slow nitelikli tek Latin dansı. Amerikan Stil Rumba Rumba`nın orijininde bir Afro-Cuban saray dansı olduğu söylenmektedir. Ritim yapısı yavaş olup boleroya benzer. Bir Cuba dansı olan rumba çok popüler olup önemli özelliği ve diğer rumba`dan ayıran özelliği "Bax" diye adlandırılan bir başlangıç fügürünün olmasıdır. Bir çok elementi cha cha ile ortaktır. Enternasyonal Stil Rumba bu stil rumba yarışmalarda görülen stildir. Profesyoneller tarafından bütün Latin danslarının en klasiği olarak kabullenilir. Latin veya Cuban motion diye adlandırılan kalça ve vücut hareketi en belirgin özelliğidir. Ritim vurgusu dört sayısında olan  çok romantik bir danstır.

SALSA

Küba kaynaklı, coşkulu ve neşeli bir dans. Salsa`yı eski Mambo olarak adlandırmak doğru olur. Çünkü hem müziği hem de dansı pek farklı değildir. Salsa`nın orijini Portorika olmasına rağmen, Küba ve Kolombiya gibi diğer Orta Amerika ülkelerinde de çok yapılmakta olup, hatta günümüzde bu ülkelerin farklı stilleri bile gelişmiştir. Doğaçlamaya açık ve basit bir hareket yapısının olması dansa çok yaygın bir popülarite kazandırmıştır.

SAMBA

Brezilya kökenli, bir danstır .Samba Brezilya`nın milli dansı olarak bilinir. Çok popüler olması, canlı ve enerjik bir ritim yapısına sahip olmasındandır. Ancak sokakta yapılan bu karnaval samba stili salonlarda yapılan ve bir yarışma dansı olan samba`dan farklıdır. Samba dans çizgisi (saatin aksi yönü) yönünde ilerleyen yürümeli (progrressive) bir danstır. Yani dans anında sürekli yer değiştirilir. Ritim vurgusu iki ile dört sayısındadır.

RUMBA

Küba kaynaklı, slow nitelikli hüzünlerin, sevinçlerin, acıların ve düş kırıklıklarının bir ifadesi olan tek Latin dans türüdür.

JAZZ VE HİP-HOP

Jazz dansının still alanı çok geniştir. Broadway show stili bu konuda ekol olmuş, Katerin Dunham gibi isimlerin geliştirdiği geleneksel Afro-Heitien stile kadar bir çok çeşidi bulunmaktadır. Jazz müziğinin özelliği dansa da yansımaktadır. Hip-Hop, Funk Srteet Funk gibi free stil danslar jazz dan esinlenilerek yaratılmıştır. Hip-Hop dansı günümüzde çok popülarite kazanmış, özellikle gençler arasında çok tercih edilmektedir.

 

 

SAGEP Sertifika Programı

orta

Royal Schools of Music

alt sağ

Kalite Belgemiz

orta

Makaleler

KURS ÜCRETLERİ

KURSLARIMIZDA SENET, SÖZLEŞME VE BENZERİ  UYGULAMALARDA BULUNMUYORUZ. AMACIMIZ, SİZİN ZORUNLU OLARAK DEĞİL MEMNUN KALDIĞINIZ VE İHTİYACINIZ SÜRESİNCE KURSLARIMIZA DEVAM ETMENİZDİR.AYLIK KURS ÜCRETLERİMİZ                                     ...

RİTMİK JİMNASTİK KURSLARI

Sadece kadınların yer aldığı Olimpik bir Jimnastik branşıdır.Sporcuların müzik eşliğinde, aletli ya da aletsiz olarak gerçekleştirdiği bu spor dalı,hareketleri estetik ve uyum içinde gerçekleştirerek vücutta belli bir proporsiyon (vücut orantısı) sağlar.Bale ve Jimnastiğin harman bulmuş halidir. Bu nedenle vücuda estetik...

Adres:Caferağa Mah. Alb. Faik Sözdener Sok. Çetintaş İş Merkezi No. 13/1 Kadıköy / İSTANBUL
Tel : (0216) 418 64 96
E-mail : kadikoyguzelsanatlar@gmail.com   Kadiköy Güzel Sanatlar © 2018facebook twitter

Kurumumuz Pazartesi ve Salı Günü Hariç Hergün Açıktır.